Māori Staff

Piki ake e tama e hine
I te ahurei o te Kuratini o Waikato
He mātāpono whakaū kōunga
Ka whakaata i te angitū
(N. Turner, 2003)

Kei runga ake nei e rārangi mai nā te tino kaupapa o te wāhanga Māori nei, arā, he whai kia ū ai te kōunga e puta ai ā tātou tauira ki te whai ao, ki te ao mārama! Heoi, kei tukua kia tū tahangatia, mā tō rourou, mā tāku rourou, e ora ai te iwi.

Wintec is embarking on a new and very unique journey to raising Māori achievement. The move away from a localised, specialised Māori unit has created opportunity to realise a whole-of-organisation approach to our commitment to Māori success, ngā āhuatanga Māori - Māori cultural identity, mātauranga Māori - Māori world view and kaupapa Māori.

Heralding this new approach was the ratification of Māori Achievement as one of Wintec's key strategic priorities. Additionally, the Government's Tertiary Education Strategy 2010 - 2015, also lists Māori as a priority group.

The purpose of the Māori Achievement unit is to advocate for the development of Kaupapa Māori and the implementation of good practice, which helps Māori students succeed and raises the profile of Māori achievement at Wintec.

Kaumātua

Tame Pokaia

E ngā mana, e ngā reo, e ngā pae maunga o tēnā rohe o tēnā rohe o te motu

Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.

Tame is of Ngāti Mahuta and Ngāti Hikairo descent and was born and raised in Ngāruawāhia. As a former student and tutor at Wintec, Tame has honoured us by taking up the role of kaumātua, working with the Council Chair, the CEO, staff and students and sharing his experiences and knowledge of Tainuitanga protocol, and tikanga.

Recently, Tame was appointed kaumātua for Hamilton City Council and also holds the position of kaumātua for Trust Waikato.  We join him in sending out his greetings to one and all.

Māori Achievement Unit

Piki ake e tama e hine
I te ahurei o te Kuratini o Waikato
He mātāpono whakaū kōunga
Ka whakaata i te angitū
(N. Turner, 2003)

Kei runga ake nei e rārangi mai nā te tino kaupapa o te wāhanga Māori nei, arā, he whai kia ū ai te kōunga e puta ai ā tātou tauira ki te whai ao, ki te ao mārama! Heoi, kei tukua kia tū tahangatia, mā tō rourou, mā tāku rourou, e ora ai te iwi.

The Māori Achievement Unit was established to advocate for the development of kaupapa Māori and the implementation of good practice within Wintec towards helping Māori students succeed, as well as raise the Māori achievement profile.  Heralding this new approach was the ratification of the Māori Achievement as one of Wintec's key strategic priorities.

Wintec has been embarking on a new and unique journey towards this goal. This has created opportunities to realise a whole-of-organisation approach that focuses on Māori success, ngā āhuatanga Māori - Māori cultural identity, me he mātauranga Māori - and kaupapa Māori and Māori world view.  Importantly, this has influenced the increase of completion and retention rates for Māori students at Wintec.​

Māori Staff at Wintec

Nōu te rourou, nāku te rourou, ka ora ai te iwi. With your basket and my basket the people will live.

This whakataukī or proverb exemplifies a key value of Wintec – mahi tahi or working together.  Although there is a strong presence of Māori staff embedded across the different departments of Wintec; noticeably, a flourishing spirit exists within Wintec where both Māori and non-Māori staff take equal responsibility for the successes and achievements of Māori students across campuses.  This whole-of-organisation approach, spear-headed by the Māori Achievement Unit, encourages the use of appropriate Māori and non-Māori strategies that centre on the student and their unique learning needs, influencing the increase of completion and retention rates of Māori students at Wintec.